Keep Your Life in Balance

ช่วงนี้อากาศร้อนมาก บางครั้งเบอร์ดี้รู้สึกเลยว่าร่างกายอ่อนล้า และ เหนื่อยง่าย ทั้งๆ ที่ดื่มน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร แต่กลับรู้สึกว่าร่างกายยังคงกระหายน้ำอยู่ ปกติเบอร์ดี้เป็นคนที่ชอบดื่มน้ำอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้เบอร์ดี้ขอแนะนำน้ำแร่ Iceland Spring ที่ปกติจะดื่มเป็นประจำอยู่แล้วจากที่เห็นเบอร์ดี้ถ่ายรูปลงInstagramหรือเห็นผ่านๆทาง Snapchat จากประสบการณ์ที่ได้เจอกับตัวเองรู้เลยว่าดื่มน้ำนี้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเบอร์ดี้